Image

Ministerstvo zahraničí spolkové republiky Německo

Spolkové ministerstvo zahraničních věcí se svými úřady v Berlíně a Bonnu a sítí přibližně 230 zahraničních zastoupení udržuje vztahy Německa s ostatními státy, jakož i mezivládními a nadnárodními organizacemi.

Nejedná se pouze o politické vztahy mezi vládami a parlamenty. Německo a jeho společnost jsou stále více propojeny s mezinárodními sítěmi. Spolkové ministerstvo zahraničí proto podporuje intenzivní výměnu se světem v oblasti obchodu, kultury, vědy a techniky, životního prostředí, rozvojových otázek a mnoha dalších témat.

Vedle funkce tvůrce zahraniční politiky se Spolkové ministerstvo zahraničí chápe jako poskytovatel služeb: pro občany, německé hospodářství, německý kulturní život a pro poslance a vládní představitele spolkové vlády, jakožto zemských a krajských vládních útvarů.

 

Image
Bismarckallee 46/48
14193 Berlin

Tel.: +49 (0)30 8959510
E-Mail: eab@eab-berlin.eu
Web: www.eab-berlin.eu/

Digital Lines of Life and Death

The persecution of Sinti and Roma in the Nazi era
The lives of a Czech Romni and a German Sinto
Zákonné oznámení    |    Ochrana dat    |    Kontakt