Image

Spolek německých Sintů a Romů Berlin-Brandenburg 

V roce 1978 byla založena „Cinti Union Berlin e.V.“ jako součást všeobecné občanskoprávní činnosti německých Sintů a Romů ve spolkové zemi Berlín. V roce 1994 byl název změněn na „Landesverband Deutscher Sinti und Roma Berlin-Brandenburg e.V.“ (Spolek německých Sintů a Romů Berlin Brandenburg). Otto Rosenberg (1927-2001) byl spoluzakladatelem a dlouholetým předsedou Spolku německých Sintů a Romů Berlin Brandenburg.

Sociálně pedagogická poradna při Spolku německých Sintů a Romů Berlin-Brandenburg je od roku 1989 financována senátním odborem pro vzdělávání, mládež a vědu. Její působnost zahrnuje celou oblast Berlína.

Sociálně pedagogická poradna zastupuje občanskoprávní menšiny vůči politickým a sociálním institucím v Berlíně a Braniborsku s cílem dosažení jejich sociální a společenské rovnoprávnosti a integrace.

Poskytuje poradenství příslušníkům menšin, aby mohli uplatnit svá práva vyplývající ze spolkového zákona o odškodnění, berlínského zákona o uznání a zaopatření osob pronásledovaných za nacismu z politických, rasových nebo náboženských důvodů, Rámcové úmluvy Rady Evropy o ochraně národnostních menšin a Evropské charty regionálních nebo menšinových jazyků, a pomáhá jim při uplatňování nároků z nich vyplývajících.

[Sociálně pedagogická poradna poskytuje individuální pomoc a zprostředkovává řešení rodinných záležitostí a školních a vzdělávacích problémů mezi zástupci úřadů a příslušníky menšiny].

Sociální angažovanost a spolupráce s dalšími institucemi a iniciativami podporuje vytváření sociálních sítí. Spolek podporuje výměnu mezi příslušníky menšiny a většinové společnosti prostřednictvím nepřetržité informační činnosti a práce s veřejností.

K tomu patří organizace a spoluorganizace akademických seminářů a konferencí o historii a kultuře Sintů a Romů, které mají zejména přispět ke zmírnění předsudků, k dalším činnostem patří vydávání a šíření publikací o těchto aktivitách.

Image
Bismarckallee 46/48
14193 Berlin

Tel.: +49 (0)30 8959510
E-Mail: eab@eab-berlin.eu
Web: www.eab-berlin.eu/

Digital Lines of Life and Death

The persecution of Sinti and Roma in the Nazi era
The lives of a Czech Romni and a German Sinto
Zákonné oznámení    |    Ochrana dat    |    Kontakt