Úvodní text

Na trhu přibývá grafických románů, které se zabývají historickými tématy a kromě estetických ilustrací a napínavých příběhů mají za cíl zvýšit povědomí a podnítit k zamyšlení. Grafické romány o životopisech Otto Rosenberga a Emilie Danielové chtějí více než jen pobavit: Přibližují osudy Sintů a Romů v Německu a České republice, a tím i téma, které je v kulturní paměti často marginalizováno, ne-li zcela zapomenuto.

Jak ale mohou učitelé a političtí pedagogové užitečně začlenit grafické romány do výuky nebo mezinárodních setkání mládeže? Jaké metody lze použít pro zprostředkování obsahu při práci s grafickými romány o Ottovi a Emilii?

V nejbližší době zde vydáme didaktickou příručku (německy, česky, anglicky), která bude učitelům a politickým pedagogům nápomocná při co nejlepším využití materiálů a jejich smysluplném začlenění do jejich práce.
Image
Image
Bismarckallee 46/48
14193 Berlin

Tel.: +49 (0)30 8959510
E-Mail: eab@eab-berlin.eu
Web: www.eab-berlin.eu/

Digital Lines of Life and Death

The persecution of Sinti and Roma in the Nazi era
The lives of a Czech Romni and a German Sinto
Zákonné oznámení    |    Ochrana dat    |    Kontakt