Image

Digital Lines of Life and Death: Nazi persecution of Sinti and Roma in Hybrid Graphic Novels

Genocida evropských Sintů a Romů v éře národního socialismu byla uznána až v pozdější fázi. Vyrovnání se se zločiny spáchanými na Sintech a Romech trvalo příliš dlouho.

Dodnes je genocida nedostatečně zakotvena a přítomna v evropské kultuře vzpomínání, v naší kolektivní paměti. Na druhou stranu diskriminace, vyloučení, stereotypy a předsudky jsou stále na denním pořádku. Dnes, dlouho po druhé světové válce, jsou Sintové a Romové největší a zároveň nejvíce diskriminovanou menšinou v Evropě. O jejich historii a kultuře se toho ví příliš málo.

Cílem projektu Digital Lines of Life and Death: Nazi persecution of Sinti and Roma in Hybrid Graphic Novels (Digitální linie života a smrti: nacistické pronásledování Sintů a Romů v grafických románech) je přiblížit zejména mladým lidem osudy Sintů a Romů a podnítit je k zamyšlení nad stereotypy a předsudky.

Grafické romány se vydávají novou digitální cestou. Citlivě a názorně zpracovávají dva životopisy obětí z Německa a České republiky: Otto Rosenberga a Emilie Danielové. Spolu s dalšími multimediálními didaktickými materiály zpřístupňují tyto webové stránky zájemcům mezinárodní setkání mládeže a návštěvy pamětních míst.

Na realizaci projektu se podílí pamětní, Spolek německých Sintů a Romů Berlin-Brandenburgmísto nucený tábor Berlín-Marzahn a Muzeum romské kultury v Brně. Projekt vzniká za přátelské podpory ministerstva zahraničí spolkové republiky Německo a německé nadace “Vzpomínka, odpovědnost a budoucnost” (EVZ) v rámci programu "Jugend erinnert" (mládež vzpomíná).

Image
Bismarckallee 46/48
14193 Berlin

Tel.: +49 (0)30 8959510
E-Mail: eab@eab-berlin.eu
Web: www.eab-berlin.eu/

Digital Lines of Life and Death

The persecution of Sinti and Roma in the Nazi era
The lives of a Czech Romni and a German Sinto
Zákonné oznámení    |    Ochrana dat    |    Kontakt