Image

Muzeum romské kultury

Muzeum romské kultury bylo založeno v roce 1991 jako nezisková organizace z iniciativy romských intelektuálů. Od roku 2005 je Muzeum romské kultury státní příspěvkovou organizací Ministerstva kultury České . Jedná se o jedinečnou instituci v celosvětovém měřítku. Muzeum od počátku usiluje především o budování sbírkových fondů (přibližně 25 000 sbírkových předmětů) dokumentujících romskou kulturu a historii.

[Dnes spravuje sbírkové fondy tradičních řemesel a profesí, typů obydlí, interiérového vybavení, oděvů a šperků, výtvarného umění, písemných materiálů, plakátů a pozvánek, audio, foto- a videodokumentace, knihovny, ohlasů romské kultury v kultuře majoritní společnosti a sebedokumentačního fondu muzea].

Originální historické předměty ­ součást sbírky ­ jsou prezentovány ve stálé expozici nazvané Příběh Romů / Le Romengero drom. Kromě stálé expozice nabízí muzeum veřejnosti širokou škálu krátkodobých výstav.

[Muzeum pořádá také řadu dalších akcí pro veřejnost - každoroční muzejní noc, přednášky a setkání, filmové večery, módní přehlídky, koncerty nebo propagaci knih a prodej hudby (nejen) vlastní produkce atd.]

Image
Bismarckallee 46/48
14193 Berlin

Tel.: +49 (0)30 8959510
E-Mail: eab@eab-berlin.eu
Web: www.eab-berlin.eu/

Digital Lines of Life and Death

The persecution of Sinti and Roma in the Nazi era
The lives of a Czech Romni and a German Sinto
Zákonné oznámení    |    Ochrana dat    |    Kontakt